محاسبه توان پمپ آب خانگی

از آنجایی که استفاده از پمپ آب خانگی در ساختمان ها و پروژه های مسکونی بسیار رایج و البته کاربردی است؛ شرکت های بسیاری در این خصوص (طراحی و تولید پمپ آب خانگی) در حال فعالیت هستند. یکی از علل استفاده از انواع پمپ آب خانگی در ساختمان ها وزن کم و ابعاد کم آنهاست و این تجهیزات بدون اشغال فضای مفید ساختمان با قرار گرفتن در قسمتی از پارکینگ و یا حیاط ساختمان عمل تقویت و افزایش فشار آب ساختمان را انجام میدهند. برای محاسبه توان پمپ آب خانگی بهتر است برخی پارامترها و نکات لازم را که در ادامه به آن خواهیم پرداخت برای انتخابی متناسب با نیاز مصرفی خود در نظر داشته باشید. انتخاب بهترین پمپ با توجه به نیاز ساختمان سبب افزایش عمر مفید پمپ، کاهش هزینه و کاهش مصرف برق و … میشود.

محاسبه توان پمپ آب خانگی | آموزش گام به گام

همانطور که میدانیم علت اصلی استفاده از پمپ آب در ساختمان و منازل مسکونی، جلوگیری افت فشار در آب مصرفی است. برای انتخاب پمپ مناسب باید مورد نیاز خود را محاسبه کنیم. برای محاسبه فشار لازم تامین آب ساختمان موارد زیر باید در نظر گرفته شود  :

 • اندازه ارتفاع بالاترین وسیله بهداشتی متصل به سیستم لوله کشی در ساختمان.

 • افت فشار آب لوله (از محل اتصال به آب شهری تا آخرین وسیله بهداشتی که در ساختمان به کار رفته) که به طور معمول 25 Psi در نظر گرفته می شود.

 • فشار مورد نیاز آب در ساختمان که معمولا 8 Psi میباشد .

توان-پمپ-آب

بعد از محاسبه فشار و مقایسه آن با آب مصرفی شهری، در صورتی که فشار آب مصرفی ما کمتر باشد، میتوانیم برای تامین فشار از سه روش زیر استفاده کنیم:

 1. استفاده از یک منبع آب در بالاترین ارتفاع موجود در ساختمان که بتواند فشار بالاترین ترین مصرف کننده را تأمین کند.
 2. حجم منبع ذخیره آب مصرفی ساختمان باید متناسب با مجموع حجم آب مصرفی و حجم آب برای آتش نشانی باشد.
 3. استفاده از سیستم بوستر پمپ آب به همراه لوازم جانبی آن و استفاده از منبع تحت فشار با پمپ های تغذیه مجهز به سیستم تامین و ست کنترل .
در جدول زیر برخی از رایج ترین نیاز های مراجعین خود را قرار داده ایم و سپس در ادامه آن، نحوه محاسبه توان پمپ آب خانگی را به همراه برسی دبی و هَد آموزش داده ایم.
شرایط ساختمان آپارتمانی-مسکونینوع پمپ آبلوازم جانبی
یک طبقه تک واحدیپمپ آب نیم اسب محیطیست کنترل
یک طبقه دو واحدیپمپ آب نیم اسب محیطیست کنترل
دو طبقه تک واحدیپمپ آب نیم اسب محیطیست کنترل
دو طبقه دو واحدیپمپ آب نیم اسب محیطیمنبع 24 لیتری و کلید اتوماتیک
سه طبقه تک واحدیپمپ آب نیم اسب بشقابیمنبع 24 لیتری و کلید اتوماتیک
سه طبقه دو واحدیپمپ آب یک و نیم اسب بشقابیمنبع 50 لیتری و کلید اتوماتیک
چهار طبقه تک واحدیپمپ آب یک اسب جتیمنبع 24 لیتری و کلید اتوماتیک
چهار طبقه دو واحدیپمپ آب یک و نیم اسب دو پروانهمنبع 60 لیتری و کلید اتوماتیک
پنج طبقه تک واحدیپمپ آب یک و نیم اسب دو پروانهمنبع 60 لیتری و کلید اتوماتیک
پنج طبقه دو واحدیپمپ آب دو اسب دو پروانهمنبع 80 لیتری و کلید اتوماتیک
شش طبقه تک واحدیپمپ آب یک و نیم اسب دو پروانهمنبع 80 لیتری و کلید اتوماتیک
شش طبقه دو واحدیپمپ آب دو اسب دو پروانهمنبع 100 لیتری و کلید اتوماتیک

هد پمپ چیست ؟

هد پمپ معادل حداکثر ارتفاعی است که یک پمپ می تواند سیال را پمپاژ کند. جهت درک مفهوم هد، بهتر است یک نمونه واقعی را برسی کنیم. در نظر بگیرید پمپ آبی روی زمین نصب شده و به خروجی آن یک لوله عمودی متصل است. وقتی که پمپ قادر باشد آب را تا ارتفاع مشخصی مثلا ماکزیمم تا ارتفاع 12 متر در داخل لوله پمپاژ کند به این معنی است که هد پمپ معادل با 12 متر می باشد.

شرکت های سازنده پمپ برای هر کدام از محصولات خود اطلاعاتی از قبیل دبی ماکزیمم، هد ماکزیمم، توان پمپ آب و اطلاعات دیگری را در داخل کاتالوگ ارائه می کنند. یکی دیگر از اطلاعاتی که در کاتالوگ قابل مشاهده است، نمودار مشخصه پمپ است. اصلی ترین نمودار پمپ مربوط می شود به نمودار هد برحسب دبی که در آن مقدار هدی که پمپ به ازای دبی های مختلف می تواند ایجاد کند، نمایش داده می شود.

دبی پمپ چیست ؟

دبی پمپ یا آبدهی پمپ، مقدار حجم سیالی (مایع یا گاز) است که پمپ می توان در زمان مشخصی پمپاژ کند. به عنوان مثال وقتی میگوییم دبی یک پمپ آب 60 لیتر بر دقیقه است، یعنی پمپ قادر است حجم 60 لیتر آب را در زمان 1 دقیقه از یک نقطه به نقطه ای دیگر انتقال دهد.

دبی و هد در پمپ آبی

محاسبه هد پمپ آب

میزان هد پمپ تحت تاثیر مواردی است که در فرمول نیز لحاظ شده است. این فاکتورهای موثر در محاسبه هد پمپ شامل 3 بخش است که در ادامه ذکر کردیم؛ ارتفاع ساختمان، طول مسیر لوله کشی از جایی که پمپ نصب شده است و تعداد اتصالات و زانویی های سر راه مسیر لوله کشی و در نهایت مقدار فشار خروجی سیال (آب) از شیرآلات.

فرمول هد پمپ بصورت زیر است:

 • H مقدار هد کل برحسب متر است
 • h مقدار ارتفاع ساختمان برحسب متر است
 • L مجموع مقدار طول طولانی ترین مسیر لوله کشی همراه با افت هد اتصالات است
 • P مقدار هد لازم برای ایجاد فشار خروجی از شیرها است
 • فرمول هد پمپ : H = h + (L × 0.105) + P

هر نوع اتصال به لوله، بسته به قطر لوله یک مقدار مشخصی افت فشار ایجاد می کند. این افت فشار را با یک طول معادل برحسب متر نیز بیان می کنند که در مقررات ملی ساختمان مقدار استاندارد آن ذکر شده است. در تصویر زیر برخی از طول معادل برای اتصالات لوله کشی ذکر شده است.

بخوانید : پمپ وکیوم متحد

محاسبه اتصالات پمپ آب

محاسبه دبی پمپ آب

مقدار مصرف آب در ساختمان ها عددی تقریبی میباشد زیرا تعداد افراد ساکن در واحدهای ساختمان و میزان مصرف آب در ساعات مختلف روز فرق میکند. (به طور معمول برای هر واحد مسکونی حدود 400 لیتر بر ساعت را برای دبی مورد نیاز درنظر می گیرند)

جهت محاسبه مصرف آب، با توجه به اینکه احتمال استفاده همه ساکنین ساختمان به طور همزمان  کم می باشد، ضریب همزمانی لحاظ می شود که در عکس زیر برای بخش های مختلف آورده شده است.

ضریب همزمانی مصرف آب

با داشتن مقادیر مصرف روزانه هر نفر در ساختمان های مختلف و ضریب همزمانی، طبق فرمول زیر میزان دبی پمپ آب برای رفع نیاز ساختمان با تقریب نسبتا دقیقی محاسبه می شود: 

 • A تعداد واحدهای ساختمان است.
 • B متوسط تعداد نفرات هر واحد است.
 • C متوسط مصرف آب روزانه است.
 • D ضریب همزمانی مصرف آب است.
 • فرمول دبی پمپ : Q = (A × B × C × D) ÷ 1000 .

فرمول محاسبه دبی

محاسبه توان پمپ آب

به طور کلی توان پمپ بر حسب کیلووات برابر است با حاصل ضرب دبی، چگالی سیال، گرانش، هد و اختلاف فشار تقسیم بر 3600000.

 • q دبی پمپ آب.
 • ρ چگالی سیال (آب).
 • g جاذبه زمین حدود 9.81 است.
 • h هد پمپ آب
 • p اختلاف فشار
 • فرمول توان پمپ : P(kW) = q(m3/hr) x ρ(kg/m3) x g(m2/s) x h(m) x p(Pa) / 3600000

طبق فرمول بالا توان پمپ آب بر حسب کیلووات محاسبه میشود. در صورتی که نیاز داشته باشید توان پمپ را بر حسب اسب بخار محاسبه کنید باید طبق فرمول زیر پیش بروید.

فرمول محاسبه توان پمپ بر حسب اسب بخار

P(HP) = q(m3/hr) x ρ(kg/m3) x g(m2/s) x h(m) x p(Pa) / 2685600

مثال محاسبه توان پمپ

فرض کنید به یک پمپ آب جهت پمپاژ آب  تا ارتفاع 12 متر و با دبی 40 متر مکعب در ساعت نیاز دارید که با در نظر گرفتن راندمان پمپ 67٪ و با چگالی آب 1000 کیلوگرم بر متر به یک پمپ با حداقل توان زیر نیاز دارید که در ادامه محاسبه شده است.

 P(kW) = 40 x 1000 x 9.81 x 12 / 3600000 = 1.3

در نتیجه شما حداقل به یک پمپ با توان 1.3 کیلووات نیاز دارید؛ توجه کنید که این عدد حداقل است و توصیه میکنیم که پمپی با توان بالاتر انتخاب کنید.

سخن پایانی

امروزه پمپ های آب با توجه به کاربرد و ابعاد و قیمت مناسب و به علت وجود افت آب شهری، افراد زیادی را مجبور به استفاده از آنها کرده. در این مقاله سعی کردیم تا نحوه انتخاب پمپ آب مناسب با توجه به اصول صحیح محاسبه حداقل توان لازم را به شما عزیزان ارائه دهیم. اما توصیه میکنم حتما علاوه بر توان پمپ، به موارد دیگری همچون برند تولید کننده پمپ، بسته بندی و پلمپ بودن پمپ و مواردی از این دست توجه کنید.

شما میتوانید با مراجعه به مرکز فروش پمپ های آبی در تهران، خیابان سعدی، محصولی اورجینال در کنار مشاوره های کافی را دریافت کنید. فروشگاه مگاکو نیز توانایی ارائه پمپ آب خانگی و برند های معتبری همچون پمپ آب متحد را با قیمتی مناسب ارائه دهد.

در صورت تمایل به خرید و یا مشاوره رایگان حتما از طریق شماره های ثبت شده در سایت با ما تماس بگیرید.

آموزش محاسبه توان و گشتاور گیربکس را بخوانید.

تیم تولید محتوا مگاکو
تیم تولید محتوا مگاکو

فروشگاه مگاکو ارائه دهنده تخصصی الکتروموتور، گیربکس صنعتی، پمپ و اینورتر میباشد. ما سعی داریم علاوه بر ارائه محصولات متنوع و اورجینال، مقالات تخصصی و مرتب با محصولاتمان را ارائه دهیم. این مقالات با هدف تسهیل در درک مشتری نسبت به نوع تجهیزات، کاربرد آنها، تعمیر و بهبود کارایی و ... میباشد.

مقالات مشابه
نظرات شما عزیزان

2 نظر در “محاسبه توان پمپ آب خانگی | آموزش گام به گام

 1. اشرفی گفت:

  بسیار عالی و کامل بود. عکسی که توش فرمول های توان پمپ آب هستش بسیار به کارم اومد. سوالی که داشتم درباره اینه که هد داخل کاتالوگ هر پمپ نوشته شده؟

  1. admin گفت:

   سلام جناب اشرفی وقتتون بخیر باشه. بله نوشته شده اما در صورت نیاز میتونید با کارشناسان ما هم درتماس باشید. ممنون از نظر شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *